телефон приймальні
+38 (0382) 79-47-26
 

Нормативні документи

 
НапечатьПечатать страницу

Найменування нормативного акта

 

Електроне посилання

 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18

Положення про  порядок  проведення  навчання  і перевірки  знань  з  питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06

 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0226-98

Методичні матеріали "Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах"

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v-319729-14

 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1093-01

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v-482729-14

Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів"

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v-497729-13

Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v9_72736-12

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07

Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF

Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/z1215-10

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12#n17

 

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16#n13

 

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці, виклавши його в новій редакції

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0074811-12#n12

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/z0620-04

Правила безпеки під час занять у  навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0990-07

 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0232-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05

 

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки  та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0018-95

Закон України Про охорону праці

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0573-07

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0327-14

Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0009588-98

Інструктивно-методичні матеріали "Вимоги безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів".

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v-457729-13#n9

Правила пожежної безпеки в Україні

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#n14

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06#n20

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної  культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-10

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#n14

 

 

 

 

©Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, 2009
29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 53
khmuosvita@ic.km.ua

© Всі права на матеріали сайту www.education.km.ua охороняються
у відповідності з законодавством України.
Копіювання матеріалів без посилання на джерело заборонено.
Розробка сайту