телефон приймальні
 

Для психологів навчальних закладів міста

 
НапечатьПечатать страницу

Результати проведеного ярмарку ідей серед практичних психологів навчальних закладів міста Хмельницького

                                               

 

 

 

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

29000, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14

E-mail: hmoippo@i.ua, телефон/факс (0382) 77-63-20, код ЄДРПОУ 02139802

 

 

 


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі обласної науково-практичної конференції „Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в умовах реформування сучасної освіти”

АБО

«Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів».

 

 

Засідання секції відбудеться 23 листопада 2016 року в приміщенні Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою м. Хмельницький, вул. Озерна, 14 (ауд. 117 – мала актова зала).

Реєстрація учасників із 900 до 1000. Початок о 10 годині.

 

До участі запрошуються: науковці, керівники загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники ЗНЗ, практичні психологи, соціальні педагоги ЗНЗ, працівники науково-методичних центрів і методкабінетів, а також педагогічні працівники, що працюють з дітьми із особливостями психофізичного розвитку за інклюзивною формою.

Участь у конференції безкоштовна.

Робоча мова конференції – українська.

 

 

Основні секції та напрями роботи конференції:

 

1.     Психологічний супровід школярів, вчителів та батьків.

(зміна настановлень, вікові психофізіологічні особливості – акценти розвитку; роль батьків у розв’язанні проблем навчання та виховання учнів; психологія особистісного та професійного розвитку педагогічного працівника у зрілому віці, психологічні засади забезпечення здоров’язберігаючого освітнього простору у ЗНЗ)

 

2.     Психологічні проблеми сучасної освіти.

(напрями зміни та самозміни сучасного вчителя; сучасні підручники та когнітивні можливості дитини ; проблеми професійного вигоряння)

3.     Розвивальне навчання учнів в особистісно орієнтованій парадигмі.

( психологічний супровід інноваційної діяльності педагога; психологічний супровід зміни пріоритетів сучасної освіти; диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу)

4.     Форми, методи та засоби продуктивної педагогіки.

(моніторингові та діагностичні дослідження; інноваційні програми та проекти, форми, методи та засоби навчання, виховання, розвитку, соціалізації особистості, роль громадського управління та батьків; розробки уроків та позаурочних занять; здоров’язбережувальні технології; технології оцінювання; запровадження ідей українських педагогів у практику роботи школи тощо)

5.     Педагог як суб’єкт модернізаційних процесів в освіті.

(роль вчителя в інноваційних процесах; зміст, форми, методи та засоби вдосконалення кваліфікації, методичної роботи з вчителями; формальна та неформальна освіта дорослих тощо)

6.     Інклюзивна освіта на Хмельниччині: проблеми впровадження та перспективи розвитку.

(соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації; психолого-педагогічний супровід навчання та виховання дітей з ООП в умовах інклюзії; адаптація ЗНЗ до впровадження інклюзивного навчання; соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до навчання у ЗНЗ; робота з батьками одна з умов здійснення успішної інклюзії)

 

Матеріали роботи конференції буде включено до збірника (в електронному та друкованому форматах). Вартість публікації у друкованому варіанті (для бажаючих) включає в себе поліграфічні витрати (біля 70 грн.).

Учасники отримають сертифікат про участь в конференції.

Заявки щодо участі в конференції (Додаток 1), статті, оформлені згідно з вимогами до їх оформлення (Додаток 2) надсилаються в електронному вигляді до 14.11.2016 року на ел. адресу – kaf_ped_hoippo@i.ua. Назва файлу – прізвище автора (напр. Іваненко_заявка; Іваненко_стаття)

Бажаючі можуть отримати консультативну та організаційну допомогу в контактної особи.

Увага! Учасники конференції  можуть запропонувати власний авторський майстер-клас або міні-тренінг (до 15 хв.). Для цього потрібно до 14 листопада попередньо зв’язатись із контактною особою для уточнення (Войтович Г.І.).

Оргкомітет має право відхилити статті, які не відповідають вимогам оформлення, грамотності або мають суто компілятивний характер.

Відповідальність за зміст статей  несе автор.

 

 

 

 

Орієнтовна структурно-часова модель секційного засідання

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників секційного засідання

10.00 – 11.00 – пленарне засідання

11.00 – 11.20 – перерва

11.20 – 14.00 – робота секцій

14.00 – 14.30 – підведення підсумків роботи

 

Регламент

Виступи учасників секційних засідань – до 10 хвилин.

 

 

Контактна адреса: 29027, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
(каб. 204, 201);

 

Контактні особи:

Гулеватий Андрій Анатолійович, моб.тел 0982148825, e-mail: gula@ukr.net

Войтович Галина Іванівна, моб.тел 0963742794 ( організація майстер-класів, міні-тренінгів)

                                                                                                                      Оргкомітет

 


 

Додаток 1

Заявка учасника конференції

 

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Вчений ступінь, звання

 

Назва навчального закладу, установи, організації

 

Посада

 

Контактний телефон

 

Е-mail

 

Форма участі

Очна/заочна

Бажаю виступити з доповіддю / повідомленням

Так / ні

Бажаю бути присутнім, але не планую виступ

 

Секція

 

Назва статті

 

Електронна адреса, ПІБ та керівна посада особи ( директора, начальника РМК, управління освіти тощо ) для надсилання листів-викликів ( лише для доповідачів-учасників конференції в разі потреби )

 

Потреба в обладнанні (вкажіть потрібне)

Комп’ютер, проектор, колонки, електронна дошка

Даю згоду на друк матеріалів конференції, які надіслано на електронну поштову скриню оргкомітету та використання персональних даних

 

Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

 

1.     Параметри матеріалу, що подається:

·        обсяг у форматі А-4 – до 7 повних стор.;

·        текстовий редактор Word; шрифт – Arial; кегель – 12; інтервал – 1,0; 

·        поля: ліве, праве –20 мм, нижнє, верхнє – 15 мм;

·        у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується інформація: прізвище та ініціали автора (жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання (нежирним шрифтом), посада (нежирним шрифтом). Відступ – 90 мм, вирівнювання тексту – правостороннє;

·        через інтервал – назва статті (жирним шрифтом), вирівнювання тексту – по центру;

·        через інтервал – анотація (до 3 речень) і ключові слова (до 8 слів) українською мовою;

·        через інтервал – текст статті(повинен містити такі елементи: вступ, основна частина з посиланнями на літературні джерела, висновки); вирівнювання тексту – за шириною; відступ першого рядка – 1,25 см (табуляція не допускається), виділяти окремо словами «вступ», «основна частина», «висновки» не потрібно;

·        через інтервал – список використаних джерел та літератури в алфавітному порядку, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Бюлетень ВАК України. – 2021. – №5. – С.26-30);

·        рисунки, схеми, таблиці повинні бути згруповані як єдиний об’єкт;

·        нумерацію сторінок не зазначати;

·        матеріал подавати українською мовою.

Зразок оформлення посилання на літературу в тексті: [2, с.133–136], [2; 3], [4].

Оргкомітет має право відхилити статті, які не відповідають вимогам оформлення, грамотності або мають суто компілятивний характер.

 

 

Додаток 3

Зразок оформлення статті

 

Іванов І.І.,

практичний психолог Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Формування психологічної готовності педагога

до інноваційної діяльності

 

Анотація. ……..

Ключові слова:……..

 

Текст статті…

 

Список використаних джерел та літератури

 

 

 

©Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, 2021

© Всі права на матеріали сайту education.km.ua охороняються
у відповідності з законодавством України.
Копіювання матеріалів без посилання на джерело заборонено.
За підтримки: Manhattan institute